Produkt

Biuletyn Nieruchomości nr 4 (2/2016) - do nabycia jako plik PDF

Czwarty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

BN nr 4

Czwarty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. 
W tym wydaniu różnorodna tematyka, prawna, wartsztatowa, jak też praktyczne aspekty pojawiające się w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
Informacja o wynikach akcji "Koniec z wyciągami z operatów szacunkowych dotycząca wszystkich wykonujących operaty rzeczoznawców majątkowych. Opinia sędziego Sądu Apelacyjnego Romana Dziczka o wątpliwościach w związku z art. 948 kodeksu postępowania cywilnego i wynikającym z tego przepisu obowiązku podawania w oszacowaniu osobno wartości nieruchomości, budowli i innych urządzeń zainteresuje pracujących na zlecenia komorników sądowych. Tekst rzeczoznawcy majątkowego Joanny Waluk - Pacholskiej pt "Podobieństwo cech czy podobieństwo cen?" powinien zainteresować wszytkich praktyków wyceny, bowierm autorka obala w nim mit o tym, że o podobieństwie nieruchomości decydują ich ceny. Wyceniający "nieruchomości drogowe" docenią kompendium wiedzy o odszkodowaniach jakie zostało przedstawione w artykule Joanny Pełdiak i Pawła Tyńca pt "Pojęcie szkody i odszkodowania w kodeksie cywilnym i orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasady ustalania odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi publiczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych". Również pierwsza część opracowania autorstwa Dariusza Szymanowskiego rzeczoznawcy majątkowego, jednoczeście obrońcy i pełnomocnika rzeczoznawców pt "Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych" potencjalnie może dotyczyć każdego z praktyków zawodu.

Spis treści Nr 4 (2/2016)

   

Tadeusz Drapała

KONIEC Z WYCIĄGAMI Z OPERATÓW SZACUNKOWYCH!

 

Roman Dziczek -

JESZCZE O ART. 948 §2 K.P.C. – Z PUNKTU WIDZENIA PRAWNIKA CYWILISTY.

 

Joanna B. Waluk-Pacholska -

PODOBIEŃSTWO CECH CZY PODOBIEŃSTWO CEN?

 

Joanna Pełdiak, Paweł Tyniec -

POJĘCIE SZKODY I ODSZKODOWANIA W KODEKSIE CYWILNYM I ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO.
ZASADY USTALANIA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJMOWANE POD DROGI PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

 

Dariusz Szymanowski -

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH. 

CZĘŚĆ I
 

 

 

Ze szczegółowym spisem treści numeru, streszczeniami poszczególnych artykułów oraz sylwetkami Autorów zapoznać się można na stronie Biuletynu Nieruchomości nr 4 (2/2016)Biuletynu Nieruchomości nr 4 (2/2016).

Biuletyn po nabyciu zostanie przesłany pocztą e-mail w formacie pliku PDF (16 MB). W przypadku trudności z odebraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Płatności obługiwane są przez

dotpay