Produkt

Biuletyn Nieruchomości nr 3 (1/2016) - plik PDF do ściągnięcia

Trzeci cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w sierpniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku.

BN nr 3

W tym wydaniu, Paweł Drelich w artykule pt. „Użycie w podejściu porównawczym transakcji z przetargu” dokonał analizy możliwości i dopuszczalności wykorzystania cen transakcyjnych ustalonych w wyniku przetargu, dla potrzeb wyceny nieruchomości. Hanna Antczak w artykule pt. „Artykuł 948 kodeksu postępowania cywilnego, czyli o trafianiu kulą w płot” wskazuje na trudności (czy wręcz na brak możliwości) stosowania w praktyce art. 948 k.p.c. przy wycenie wartości rynkowej części składowych nieruchomości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. W artykule pt. „Bezumowne korzystanie z nieruchomości – z czego faktycznie korzysta przedsiębiorstwo przesyłowe?” Hanna Antczak przeprowadziła analizę, w której poddaje w wątpliwość możliwość wykorzystywania informacji o stawkach czynszów z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, dla celów ustalania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zbigniew Szwaja przedstawia „gotowy” sposób analizy długookresowego trendu zmiany cen oraz ustalania relacji cen historycznych do cen bieżących

Spis treści Nr 3 (1/2016)

str
Paweł Drelich -
UzYCIE W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM TRANSAKCJI Z PRZETARGU
9
Hanna Antczak -
ARTYKUŁ 948 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, CZYLI O TRAFIANIU KULĄ W PŁOT.
15
Hanna Antczak -
BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI – Z CZEGO FAKTYCZNIE KORZYSTA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZESYŁOWE?
19
Zbigniew Szwaja -
TREND DŁUGOOKRESOWY, APROKSYMOWANY JAKO NIELINIOWY – ANALIZA, WALORYZACJA NOTOWAŃ, USTALANIE RELACJI CEN HISTORYCZNYCH DO CEN BIEŻĄCYCH
23

Ze szczegółowym spisem treści numeru, streszczeniami poszczególnych artykułów oraz sylwetkami Autorów zapoznać się można na stronie Biuletynu Nieruchomości nr 3 (1/2016)Biuletynu Nieruchomości nr 3 (1/2016).

Biuletyn po nabyciu zostanie przesłany pocztą e-mail w formacie pliku PDF (2,5 MB). W przypadku trudności z pobraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to:

50.00zł
Ilość:

 

Płatności obługiwane są przez

dotpay