Sklep

Biuletyn Nieruchomości nr 6 (1/2018) - do nabycia jako plik PDF z egz. papierowym gratis!

Biuletyn Nieruchomości nr 6 (1/2018) - do nabycia jako plik PDF z egz. papierowym gratis!

Biuletyn Nieruchomości PTRM 6 2018

Szósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. jako numer promocyjny. Na życzenie Kupującego, do zakupionego pliku PDF, dodawany i wysyłany jest pocztą tradycyjną GRATIS egzemplarz drukowany Biuletynu (do wyczerpania zapasów). Dodatkowo ze względu na ważną tematykę obniżamy cenę! Koszt pobrania pliku to: 

30.00zł
Ilość:

Biuletyn Nieruchomości nr 5 (1/2017) - do nabycia jako plik PDF

Biuletyn Nieruchomości nr 5 (1/2017) - do nabycia jako plik PDF

Biuletyn Nieruchomości nr 5

Piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Biuletyn Nieruchomości nr 3 (1/2016) - plik PDF do ściągnięcia

Biuletyn Nieruchomości nr 3 (1/2016) - plik PDF do ściągnięcia

Trzeci cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w sierpniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku.
W tym wydaniu, Paweł Drelich w artykule pt. „Użycie w podejściu porównawczym transakcji z przetargu” dokonał analizy możliwości i dopuszczalności wykorzystania cen transakcyjnych ustalonych w wyniku przetargu, dla potrzeb wyceny nieruchomości. Hanna Antczak w artykule pt. „Artykuł 948 kodeksu postępowania cywilnego, czyli o trafianiu kulą w płot” wskazuje na trudności (czy wręcz na brak możliwości) stosowania w praktyce art. 948 k.p.c. przy wycenie wartości rynkowej części składowych nieruchomości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. W artykule pt. „Bezumowne korzystanie z nieruchomości – z czego faktycznie korzysta przedsiębiorstwo przesyłowe?” Hanna Antczak przeprowadziła analizę, w której poddaje w wątpliwość możliwość wykorzystywania informacji o stawkach czynszów z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, dla celów ustalania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zbigniew Szwaja przedstawia „gotowy” sposób analizy długookresowego trendu zmiany cen oraz ustalania relacji cen historycznych do cen bieżących

Spis treści Nr 3 (1/2016)

str
Paweł Drelich -
UzYCIE W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM TRANSAKCJI Z PRZETARGU
9
Hanna Antczak -
ARTYKUŁ 948 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, CZYLI O TRAFIANIU KULĄ W PŁOT.
15
Hanna Antczak -
BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI – Z CZEGO FAKTYCZNIE KORZYSTA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZESYŁOWE?
19
Zbigniew Szwaja -
TREND DŁUGOOKRESOWY, APROKSYMOWANY JAKO NIELINIOWY – ANALIZA, WALORYZACJA NOTOWAŃ, USTALANIE RELACJI CEN HISTORYCZNYCH DO CEN BIEŻĄCYCH
23

Ze szczegółowym spisem treści numeru, streszczeniami poszczególnych artykułów oraz sylwetkami Autorów zapoznać się można na stronie Biuletynu Nieruchomości nr 3 (1/2016)Biuletynu Nieruchomości nr 3 (1/2016).

Biuletyn po nabyciu zostanie przesłany pocztą e-mail w formacie pliku PDF (2,5 MB). W przypadku trudności z pobraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to:

50.00zł
Ilość:

Biuletyn Nieruchomości nr 4 (2/2016) - do nabycia jako plik PDF

Biuletyn Nieruchomości nr 4 (2/2016) - do nabycia jako plik PDF

Czwarty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Półrocznik Biuletyn Nieruchomości nr 1 (1/2015) - plik PDF do ściągnięcia

Półrocznik Biuletyn Nieruchomości nr 1 (1/2015) - plik PDF do ściągnięcia

Pierwszy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w czerwcu 2015 r., który od tej pory będzie się ukazywał regularnie jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Półrocznik Biuletyn Nieruchomości nr 2 (2/2015) - plik PDF do ściągnięcia

Półrocznik Biuletyn Nieruchomości nr 2 (2/2015) - plik PDF do ściągnięcia

Drugi cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2015 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości - marzec 2012 - plik ZIP do ściągnięcia

Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości - marzec 2012 - plik ZIP do ściągnięcia

Materiały, w postaci plików PDF oraz arkuszy w formacie Excel, wydane z okazji warsztatów zawodowych we Wrocławiu i Olsztynie: "Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości". Publikacja skierowana jest do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Materiały publikowane były pierwotnie na płycie CD. Duże zainteresowanie tematyką spowodowało wyczerpanie nakładu. Zawartość płyty wysyłamy obecnie w formie archiwum ZIP. Materiały przybliża artykuł o warsztatach w Olsztynie oraz we Wrocławiu

Archiwum w postaci pliku ZIP po nabyciu zostanie przesłane pocztą e-mail (8 MB). W przypadku trudności z odebraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to:

110.70zł
Ilość:

Biuletyn Nieruchomości - "5 lat PTRM" - czerwiec 2013 płyta CD

Biuletyn Nieruchomości - "5 lat PTRM" - czerwiec 2013 płyta CD

Z okazji 5- lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, został wydany Biuletyn Nieruchomości na płycie CD. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny. Zawartość biuletynu przedstawiona została szczegółowo w serwisie www.Biuletyn.Nieruchomosci.plwww.Biuletyn.Nieruchomosci.pl

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt nabycia płyty i jej wysyłki to:

 
70.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
Rzemiosło szacowania - warsztaty - grudzień 2011 płyta CD

Rzemiosło szacowania - warsztaty - grudzień 2011 płyta CD

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Gdańsku "Rzemiosło szacowania". Publikacja skierowana jest do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt zakupu płyty wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

Służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste- praktyka i orzecznictwo - warsztaty - listopad 2013 płyta CD

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Bydgoszczy ?Służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste - praktyka i orzecznictwo". Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców majątkowych stykających się z problematyką szacowania wartości służebności przesyłu i prawa użytkowania wieczystego, czyli ... wszystkich rzeczoznawców. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt płyty i wysyłki to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
 
 
Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy - grudzień 2012 płyta CD

Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy - grudzień 2012 płyta CD

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Warszawie ?Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy ?. Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców pełniących funkcję biegłego sądowego i nie tylko. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
"Biuletyn Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, wrzesień 2012" - płyta CD

"Biuletyn Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, wrzesień 2012" - płyta CD

Płyta zawierająca pełne teksty  z Sympozjum wraz z wysyłką listem poleconym Poczty Polskiej.Koszt nabycia to:

100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

Płatności obługiwane są przez

dotpay