Produkt

Biuletyn Nieruchomości nr 7 (2/2018) - do nabycia jako plik PDF z egz. papierowym gratis!

Siódmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2018 r. jako kolejny numer promocyjny. Na życzenie Kupującego, do zakupionego pliku PDF, dodawany i wysyłany jest pocztą tradycyjną GRATIS egzemplarz drukowany Biuletynu (do wyczerpania zapasów). Dodatkowo obniżamy cenę! Koszt pobrania pliku to: 

30.00zł
Ilość:

Biuletyn Nieruchomosci 7 / 2018

Siódmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2018 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 7 (o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania) .

W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego: nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, przykład wyceny nieruchomości ze złożami kopalin oraz przedstawienie nieparametrycznej metody statystycznej bazującej na korelacji rang Spearmana. Temat mediacji przedstawia tekst rzeczoznawcy majątkowego i mediatora sądowaego. Opisano podstawy prawne i ideę wraz z przykładami dotyczącymi nieruchomości. Dla biegłych sądowych opisano procedurę przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych.

Wszystkie tematy na pewno są dużą pomocą dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

Spis treści Nr 7 (2/2018)

  str

dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec -

E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania

4

Krystyna Krzeczkowska -

Zapraszamy do mediacji

 

10

Tadeusz Dębski - 
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin - identyfikacja transakcji i ich opis

 

15

dr n. ekon. Radosłąw Gaca -

Zastosowanie nieparametrycznych metod statystycznych w praktyce wyceny

 

21

dr Marek Zalisko -

Udział biegłego sądowego w procedurze przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na podstwie Rozporządzenia Nr 1206/2001

 

29


Z życia PTRM

35

 

Ze szczegółowym spisem treści numeru, streszczeniami poszczególnych artykułów oraz sylwetkami Autorów zapoznać się można na stronie Biuletynu Nieruchomości nr 7(2/2018).

Biuletyn po nabyciu zostanie przesłany pocztą e-mail w formacie pliku PDF (20 MB). Dodatkowo (na żądanie) zostanie GRATIS, w ramach uiszczonej opłaty, wysłany pocztą tradycyjną egzemplarz drukowany. W przypadku trudności z odebraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku, wraz z dostawą pocztą egzemplarza papierowego, to: 

30.00zł
Ilość:

Płatności obługiwane są przez

dotpay