Rzecznik Komisji Opiniującej PTRM

Rzecznik Komisji Opiniującej PTRM

 • Funkcja w PTRM
  Rzecznik ds opiniowania
 • e-mail
  rzecznik@ptrm.pl
 • Tel. stacj.
  746659966; 746651230
 • Fax
  746659966
 • Tel. kom.
  602394214

MOJE PUBLIKACJE:

art. 157 UGN

Art. 157. 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady: