Krzysztof Krzywicki

Krzysztof Krzywicki

 

Adres strony internetowej: http://www.ptrm.pl/krzysztof-krzywicki

 • Funkcja w PTRM
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTRM
 • Miasto
  Gliwice
 • Firma
  Agencja Doradczo-Handlowa TAXER mgr inż., Krzysztof Krzywicki
 • Adres biura
  44-117 Gliwice ul. Saturna 6/24
 • e-mail
  krzywicki.krzysztof@gmail.com
 • Tel. stacj.
  32/239 96 92
 • Fax
  32/239 96 92
 • Tel. kom.
  603 603 544
 • Zakres prac
  Wycena nieruchomości, wycena środków technicznych i wyposażenia w tym pojazdów, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, sprzętu biurowego i informatycznego oraz mega układów technicznych. Wycena spółek i przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące zagadnień związanych z nieruchomościami.
 • Obszar pracy
  Zakres działania obejmuje w podstawowym zakresie teren województwa śląskiego. W pozostałym zakresie wyceny dokonuje na terenie całego kraju.
 • Dorobek zawodowy
  Krzysztof Krzywicki jest rzeczoznawcą majątkowym legitymującym się uprawnieniami nr 1347 uzyskanymi w 1995 roku. Praktyk wycen przedsiębiorstw i spółek reprezentujących przemysł hutniczy, maszynowy w tym produkcję specjalną, przemysł motoryzacyjny oraz przemysł wydobywczy. Wieloletni współpracownik banków i instytucji finansowych. Przez dwie kadencje biegły Sądu Rejonowego w Katowicach oraz wielokrotnie powoływany w charakterze biegłego przez Sądy Rejonowe w Katowicach, Gliwicach, Będzinie i Rudzie Śląskiej. W latach 1996 -2000 trzykrotnie powoływany na funkcję syndyka w prowadzonych sądowych postępowaniach upadłościowych. Specjalista w zakresie wycen pojazdów, maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Uczestnik specjalistycznych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych tematycznie związanych z wyceną.\nŚciśle współpracuje z innymi rzeczoznawcami. Stowarzyszony w Polskim Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych.

MOJE PUBLIKACJE: