Bezumowne korzystanie z nieruchomości w postaci zajęcia pod sieci infrastruktury technicznej: energetyka, rurociągi, wodociągi, gazociągi itd. Cz.II.

10 styczeń 2010 Dział: Warsztat wyceny

W polskim prawie cywilnym nie mówiło się dotąd wprost o zasadach ustanawiania i wyceny służebności infrastrukturowych, od teraz nazywanych służebnościami przesyłu.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości pod sieci infrastruktury technicznej -cz.I.

30 listopad 2009 Dział: Warsztat wyceny

Przemierzając powierzchnię Ziemi napotykamy co rusz na różnego rodzaju sieci i pojedyncze instalacje infrastrukturowe. Część z nich znajduje się na terenach publicznych, ale znaczna część na terenach prywatnych. Najczęściej sytuacja prawna zajęcia nie jest uregulowana, nawet wtedy gdy infrastruktura została pobudowana tam w zgodzie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Nie uregulowane pozostają wciąż zagadnienia płatności za korzystanie z cudzej nieruchomości.

Pismo do MI w sprawie wymogów programowych

10 listopad 2009 Dział: Stanowisko PTRM

Opinia PTRM w sprawie w projektu nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Pismo PTRM do komisji "Przyjazne Państwo"

16 październik 2009 Dział: Stanowisko PTRM

Pismo PTRM do pana Mirosława Sekuły, przewodniczącego sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" w sprawie nowelizacji uogn w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

KOZ-a Edka Berwida - nagranie z posiedzenia KOZ

08 maj 2009 Dział: Prawo

Na prośbę Edka Berwida informuję, że dnia 05 maja br. w gmachu Ministerstwa Infrastruktury odbyło się posiedzenie zespołu orzekającego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w jego sprawie.

Sprawa prowadzona jest ze skargi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczy kilku operatów, wszystkich zabużańskich.